VR nie je len pre hráčsky priemysel. Zobrazí nám ešte nenarodené deti

Kombinácia 3D virtuálnej reality, magnetickej rezonancie a ultrazvuku ponúka presný a jasný obraz plodu v maternici. Rodičia môžu presne vidieť tvar svojho ešte nenarodeného dieťaťa a lekári presnejšie určovať možné abnormality a presnejšie zameriavať prípadnú liečbu po narodení.

Lekár si na hlavu nasadí najnovší headset Oculus Rift 2 a v momente vidí do pacientkinej maternice. Plod nielenže dokáže pozorovať a obhliadať si ho, v slúchadlách počuje tlkot jeho srdca a dýchací trakt. Práve na ňom z nemalej časti závisí, ako zdravé dieťa vzíde na svet. Rodičia zároveň nebudú potrebovať takú predstavivosť ako pri skúmaní klasických fotografií z ultrazvuku.

Na rozdiel od ultrazvukovej technológie, tento spôsob generuje oveľa presnejšie informácie. Výstupy ultrazvuku sa spájajú so skenom magnetickej rezonancie. Dáta následne spracováva softvér, ktorý vytvára trojdimenzionálny model nielen samotného plodu, ale aj maternice. Výpočtový proces tvorí niekoľko segmentačných prvkov, každý sa zameriava na určitú časť skúmaného objektu. 3D vizualizácia je tak spleťou rôznych informácií, ktoré softvér dokáže poskladať do požadovaného celku.

Zapojenie magnetickej rezonancie a virtuálnej reality umožňuje lekárom pozorovať nielen tvary tela a maternice, ale aj tlkot srdca či dýchanie plodu. „3D model kombinuje virtuálnu realitu, ktorá môže rozvinúť naše chápanie anatómie plodu počas vývoja a môže by využitá na vzdelávacie účely a aj ako možnosť ukázať rodičom ich nenarodené dieťa,“ predstavil prácu H. Werner.

Predpovedať liečbu skôr než začne

Technológiu predstavil tím brazílskych lekárov z Clínica de Diagnóstico por Imagen v Riu de Janeiro na kongrese Rádiologickej spoločnosti Severnej Ameriky. Tí ju už nejaký čas využívajú. Spoluautor štúdie, doktor Heron Werner, Jr., PhD., vidí hlavný prínos v lepšej koordinácii rôznych lekárskych odborov, ktoré sa zaoberajú prenatálnym vývinom ľudí. Presná vizualizácia ponúka rodičom informácie pri rozhodovaní o liečbe, ak sa objavia fyziologické chyby. Informácie zároveň vedia pripraviť pôrodníkov na možné komplikácie a upresniť typ liečby, ktorú bude narodené dieťa potrebovať.

Werner si od novej technológie sľubuje nielen kvalitnejšie zdravie, ale aj multidisciplinárne prepájanie odborov, ktoré sa prenatálnemu vývinu človeka venujú. Zároveň je to pokrok aplikácie fyziky na poli medicíny. Široké využívanie by mohla technológia nájsť už v nasledujúcom roku, dúfa doktor Werner.

Štúdiu si môžete prečítať tu.