AT&T

Nová deregulácia nezávislého internetu v USA môže ľahko cenzurovať obsah. A za Facebook žiadať peniaze.

Zmeny neutrality internetu môžu z telekomunikačných providerov urobiť kontrolórov internetu a dať im kompetenciu odsúvať firmy na internete do periférie. Podľa demokratickej strany hrozí aj vážne narušenie práv na slobodu prejavu či k...