Slovenský internet oslavuje 25 rokov

Dnes je to štvrťstoročie, čo sa na území Slovenska a Česka ľudia slobodne pripájajú na svetovú internetovú sieť. Prvé takéto spojenie so svetom vzniklo na Fakulte informačních technologií Českého vysokého učení technického v Prahe. Písal sa 13. február ešte v čase Československej federatívnej republiky.

Internet je pre mnohých Slovákov technológiou už neoddeliteľnou od ich každodenných aktivít. Za 25 rokov existencie sa v krajine stal dominantným a multifunkčným nástrojom nielen pre vzdelávanie a zábavu, hoci tieto oblasti mu spočiatku pomohli nájsť si uplatnenie aj mimo armádnu oblasť. Tam vznikol v šesťdesiatych rokoch minulého storočia ako komunikačná infraštruktúra, schopná odolať aj nukleárny útok.

Internetové pripojenie dnes predstavuje čosi viac ako pred dvadsiatimi rokmi. Je už napevno zakorenený v štruktúrach finančníctva, administratívneho riadenia štátov či pomáha pri kontrolovaní demokracie. Prostredníctvom neho sa už niekoľkokrát zvrhli vlády, alebo naopak, úspešne ovplyvnili voliči. Upravil spôsob myslenia pri dizajnovaní produktov, priemyslu a modelov služieb.

Zároveň priniesol nové formy hrozieb pre spoločnosť, ktoré aktuálne najviac predstavuje rast populizmu, mobilizácie terorizmu a extrémistov či kybernetického zločinu. Napriek tomu už aj Slovákom a tuzemským firmám pomáha formovať a hýbať biznis, spoločenský a súkromný život.

Podľa európskeho štatistického úradu Eurostat 77 percent Slovákov medzi 16 a 74 rokmi využívalo v roku 2015 internet na dennej báze. Priemer ešte 28 členného európskeho spoločenstva bol 79 percent.

Pripojenia k sieťam už v našom regióne existovali skôr, ako Československo vytvorilo prvý odtlačok vo svetovom internete. Prvé praktické testy akademici skúšali v novembri 1991 a už rok predtým vo federatívnej republike existovala amatérska sieť FidoNet.