Matúš Veselý

Matúš Veselý

Zaoberá sa médiami, ich manipuláciou a konštruovaním CSR reality; interakciou medzi technológiami a spoločnosťou, vrátane digitálnej bezpečnosti.